OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v v našem E-shopu, jehož provozovatelem je firma ArsenalCZ. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujících. Veškeré smluvní vztahy, které mezi nimi vzniknou se řídí právním řádem České republiky.

 

II. Objednávka a uzavření spotřebitelské smlouvy

1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy ze strany kupujícího. Samotná kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky ze strany    prodávajícího.

3. Objednávku realizujte pomocí nákupního košíku na našem E-shopu. V případě menších objednávek postačí objednávka telefonická či emailová.

4. Podmínkou platnosti objednávky je řádné vyplnění všech formulářem daných údajů. Uvádějte prosíme Vaše skutečné a platné telefonní číslo. Vaše objednávka s Vámi může být konzultována.

5. Místem doručení zboží je adresa uvedená v objednávkovém formuláři.

6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po jeho úplném zaplacení.

7. Vyplněním registračního formuláře či objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování osbních údajů o kupujícím a jeho nákupech. Tyto údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou.

8. Po předchozí telefonické domluvě je možná i osobní návštěva, při které lze většinu našeho zboží i namontovat na Vámi  donesenou zbraň. Při této příležitosti je možná i platba na místě v hotovosti. Montáž si neúčtujeme.

 

III. Dodací lhůty, platební podmínky a přepravné

1. Na většinu našich doplňků máme své subdodavatele, takže někdy musíme čekat na dodání zboží z jejich strany. Dodací lhůty jsou zpravidla do jednoho týdne u zboží, které je skladem. U doplňků, které je třeba složit z více částí, např. podpažbí s raily, může být dodací lhůta dva týdny. U zboží, které není skladem jue dodací lhůta 4 - 6 týdnů. O všem se lze informovat telefonicky. Pokud na dodávku zboží pospícháte, uveďte tuto skutečnost v objednávkovém formuláři do kolonky "poznámka". Vaše objednávka bude vyřízena přednostně. Pokud z nějakého objektivního důvodu není možné Vaši objednávku odeslat kompletní, je s Vámi tato věc konzultována telefonicky.

2. Prodávající si vyhrazuje právo měnit cenu zboží. Pokud se cena zboží zvýší oproti ceně na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti kupujícího informuje. Kupující má právo novou cenu přijmout či odmítnout.

3. Platbu je možné realizovat:

a) na dobírku

b) převodem či vkladem na účet prodávajícího. Číslo účtu Vám bude zasláno pouze v případě, že zvolíte tuto variantu, která bude uvedena v kolonce "poznámka."

4. Náklady na dopravu jsou stanoveny podle platných tarifů České pošty a jsou součástí dobírky. Balné neúčtujeme.

5. Do zahraničí, včetně Slovenska, na dobírku nezasíláme. Zboží je, po předchozí platbě na náš účet, odesláno prostřednictvím České pošty.

 

IV Reklamace

1. Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuálí domluvou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození, a tyto případy pak nepodleně nahlásit prodávajícímu. Za poškození vzniklé přepravou neručíme.

2. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. a vztahuje se pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním (opotřebení)

b) vady vzniklé nespávným používáním výrobku

c) vady vzniklé nesprávným skladováním (vlhko, vysoká teplota)

 

V. Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka

1. V souladu s platným zněním Občanského zákoníku má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14ti dní ode dne převzetí zboží, a to bez udání důvodu. Rozhodne-li se kupující v této lhůtě od smlouvy odstoupit a dodrží-li níže uvedené podmínky, bude mu kupní cena vrácena v plné výši:

a) na adresu prodávajícího kupujívcí zašle email s oznámením o odstoupení od smlouvy, s uvedením čísla účtu pro vrácení kupní ceny

b) zboží bude vráceno zpět na adresu prodávajícího, a to bez známek používání či poškození, v kompletním stavu a nebude odesláno na dobírku

c) při splnění výše uvedených podmínek Vám bude kupní cena vrácena nejčastěji do 10ti, nejpozději do 30ti dní.

d) v případě nesplnění těchto podmínek nebude možno akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno zpět na adresu kupujícího.

2. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zboží bylo nestandardně upraveno na jeho žádost, jakož i na zboží, které již bylo použito.

 

VI. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího, změna ceny

1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

a) zboží již není ve výrobě nebo neí možné je dodat

b) výrazným způsobem se zvýšila cena ze strany subdodavatele

c) je nutné objednávku konzultovat a kupující nereaguje

Pokud již kupující uhradil část či celou částku kupní ceny, bude mu v co nejkratším termínu tato platba vrácena.

2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny. Platné ceny se kupující dozví v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li cena totžná či nižší než na objednávce, není věc s kupujícím konzultována a zboží bude dodáno za tyto ceny. Pokud by cena byla vyšší, je záležitost s kupujícím konzultována.

 

VII. Odpovědnost za vady, záruka

1. Kupující je povinen si před prvním použitím zboží prostudovat záruční podmínky, včetně návodu (pokud je dodáván) a těmito informacemi a pokyny se řídit, jinak se vystavuje nebezpečí, že nesprávným používáním zboží poškodí, čímž ztratí nárok na uplatnění záruky. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

2. Zboží má záruku 24 měsíců, která se však nevztahuje na běžné opotřebení způsobené používáním.

3. Kupující má právo:

a) u odstranitelné vady na bezplatné odstranění vady, na výměnu zboží či jeho části, případně na slevu z kupní ceny

b) u neodstranitelné vady na výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy


YmJjMjcwZ